Aktualności 

Edukację przedporodową prowadzimy w Twoim domu. Przygotujemy plan porodu, spiszemy rzeczy niezbędne do zabrania do szpitala.

Zapraszamy do kontaktu

Świadczenia są bezpłatne.

Zapisy prowadzi Agnieszka Borkiewicz.

Tel. 535141205 .

Działamy w ramach kontraktu z NFZ. Za następujące wizyty nie ponosisz żadnych opłat:

  • Wizyty edukcji przedporodowej od 21 tygodnia ciąży
  • Wizyty patronażowe po urodzeniu dziecka
  • Wizyty po operacjach
    ginekologicznych i ginekologiczno-onkologicznych

Odwiedź nas na Facebook

Położnictwo Rodzinne Agnieszka Borkiewicz 

 

Wizyty w ramach kontraktu z NFZ:

Świadczenie

Opłata

Wizyty edykacyjne przedporodowe

(od 21 tygodnia ciązy do jej zakończenia)

Bezpłatnie

Wizyty patronażowe

(po urodzeniu dziecka)

Bezpłatnie

Wizyty po operacji ginekologicznej i ginekologiczno-onkologicznej

Bezpłatnie

 

 

Wysokość opłat za udzielanie świadczeń innych niż finansowane ze środków publicznych:  

Świadczenie

Opłata

Badanie kardiotokograficzne KTG w domu pacjenta (30 min.)

40 zł

Badanie kardiotokograficzne KTG w gabinecie położnej (30 min.)

30 zł

Wizyta patronażowa (sobota, niedziela, święta)

 100zł

  

Wysokość opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej:

Udostępnienie dokumentacji

Opłata

Za jedną stronę wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej

0,15 zł